Fytosterol

Fytosterolar (tidlegare kalla fytosterin) er sterolar som finst i planter. Dei er umetta alkohol med ei kompleks samansetjing.

Fytosterolar er utgangsstoff for framstilling av verdfulle lækjemiddel, mellom anna nokre hormon. Ergosterol er eit døme på fytosterol, og kan fåast frå gjær.

KjelderEndra