Gallion på skip

Gallion er ein plattform som stikk fram i baugen på seglskip under baugsprydet. Dei fyrste seglskipa i Europa som vart utstyrte med gallion, vart bygde kring år 1500.

Gallion på ein moderne kopi av det svenske skipet «Kalmar Nyckel» frå ikring år 1625. Gallionen har ein gallionsfigur framme.

Sjå ògEndra