Galvanisk batteri

Eit galvanisk batteri er eit elektrisk batteri der fleire elektriske element er kopla saman i serie eller parallell.

Kjelder endre

galvanisk batteri. I Store norske leksikon. Henta frå: http://snl.no/galvanisk_batteri