Gassplattform

Ei gassplattform er ei plattform med utstyr for å utvinna hovudsakleg naturgass frå gassfelt offshore.

Sjå ògEndra