Geijer var eit norsk bilmerke, produsert i rundt 25 eksemplar 1923-1930 av selskapet C. Geijer & Co.s Bilfabrik A/S. Adressa var St. Halvards gate 35-39 i Kristiania/Oslo.

Geijer C & Co Gjærdefabrikk. St. Halvards gt 37, 1951 Widerøes Flyveselskap / Vilhelm Skappel - Oslo byarkiv, image no. A-20027/Ua/0019/004 via digitaltmuseum.no

A/S C. Geijer & Co vart grunnlagd av svenske Carl Axel Geijer i Kristiania i 1869 for å drive engroshandel med jarn og andre metall. Firmaet byrja etter kvart med å produsere gjerdar og portar og dessutan seinare bildeler og bilar.

Verksemda omfatta hovudsakleg produksjon av alle slags ståltrådgjerder, piggtråd og portar. Fabrikken var blant Noregs leiande i bransjen. Ved sida av sal av gjerdematerialer genom forhandlarar over heile riket, leverte A/S C. Geijer & Co i stor utstrekking ferdig oppsette gjerdar til stat og kommunar og dessutan til private og industrielle føretak.

I 1908 skapte Carl Axel Geijer selskapet Den Norske Jernsengfabrik A/S. Dette firmaet byrja i 1918 òg å produsere bil- og busskarosserier og reservedelar til bilar. I 1923 bytte selskapet namn til C. Geijer & Co.s Bilfabrik AS. Same år starta det arbeidet med å lage ein eigen bilmodell. Den første prototypen vart presentert for offentligheita i slutten av 1923.

Motoren var ein amerikansk, firesylindra frå firmaet Hershell-Spillmann, og hadde 34 hestekreftar. Han hadde ei girkasse frå Mechanics Machine Co. med tre fartar framover og revers. Han hadde berre bremsar på bakhjula. Teknisk var bilen bygd nokså lik amerikanske bilar frå den tida, men han var noko tyngre og kraftigare.

Fabrikken bygde rundt fem bilar av denne typen 1923-1926. Flesteparten vart nytta som drosjer i Kristiania/Oslo. Sjølv om det var ein beskjeden bilproduksjon gjekk det betre med produksjonen av busskarosserier. Om lag 300 busskarosserier skal ha vorte produserte 1918-1930.

Hausten 1926 presenterte Geijer ein ny og forbetra bilmodell, som første gong vart vist på utstellinga «Noregs Varemesse» i Oslo. Bilen var utstyrd med ein sekssylindra motor frå det amerikanske selskapet Lycoming og hadde hydrauliske bremsar på alle fire hjula. Sistnemnde var uvanleg moderne i 1926. I 1928 vart òg ein modell med åttesylindret Lycoming-motor vist fram på ei bilutstilling på Frogner stadion. Det skal ha vorte produsert 25 bilar med Lycoming-motorar 1926-1930.

Bilproduksjonen stansa dust våren 1930. Grunnen var at Oslo kommune eksproprierte ein del av tomta til fabrikken i St. Halvards gate 35-39. All produksjon av bilar og busskarosserier måtte innstillast, og fabrikken gjekk tilbake til den gamle, mindre plasskrevende produksjonen av gjerdar og portar. Bilproduksjonen var uansett aldri særskilt lønnsam. Det var vanskeleg å konkurrere med amerikanske bilar med høge produksjonstall og lågare prisar.

Ifølgje arkiva til Vegdirektoratet vart det registrert 24 Geijer i Noreg. Når ein føyer til prototypen frå 1923 vart det dermed sannsynlegvis produsert 25 bilar i alt. Ein kjenner ikkje til at det har overlevd nokre komplette bilar til i dag, men det finst nokre delar hos ulike veteranbilentusiastar.

KjelderEndra

  • Industrimuseum.no