Gensløyd

direkte manipulering av genomet til ein organisme ved hjelp av bioteknologi

Gensløyd eller genmodifisering er prosessen med manipulering av gena til ein levande organisme for soleis å endra sider ved organismen. Tidlege metodar vart gjerne omtala som genspleising, av di gensløyd ofte inneber å plukka frå kvarandre delar av eit DNA-molekyl og spleisa delane saman på ein annan måte.

Spire Denne biologiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.