Ein geometrisk stad eller locus er ei samling eller mengd av alle punkt som har ein viss eigenskap. Til dømes er ein sirkel ein geometrisk stad for alle punkt som har ein bestemt avstand frå eit visst punkt, nemleg sentrumet i sirkelen.

Kjelder endre