Geosentrisk verdssystem

Eit geosentrisk verdssystem er eit verdssystem der jorda vert rekna som det urokkelege midtpunktet i universet.

Ein illustrasjon som syner det geosentriske systemet til Ptolemaios, laga av den portugisiske kartografen Bartolomeu Velho, 1568 (Bibliothèque Nationale, Paris)

Dette systemet var det dominerande kosmologiske systemet i mange gamle sivilisasjonar, som Det gamle Hellas, inkludert systema til Aristoteles og Klaudios Ptolemaios. I dette systemet krinsa sola, månen og stjernene rundt jorda.

Kjelder

endre