Gilead eller Galaad (hebraisk skrift גִּלְעָד) var i Bibelen namnet på tre personar og to geografiske stader.

Åsane i Gilead (dagens Jalʻād) i Jordan.

Gilead var eit fjellområde aust for Jordanelva som var delt mellom stammene til Gad og Manasse, og låg i dagens Jordan. Det hadde òg det arameiske namnet Yegar-Sahadutha. Det grensa i nord til Bashan, og i sør til Moab og Ammon.

Gilead syner òg til ei rekkje personar i Bibelen.

Kjelder endre