Gertrude av Nivelles, avbilda i Östra Sönnarslövs kyrkje i Kristianstad

Gjertrudsmesse, gjertrudsdagen eller byrkjedøgra den 17. mars er ein merkedag som opphavleg vart feira til minne om heilage Gjertrud, som levde på 600-talet som dotter til kong Pipin den eldre og var abbedisse i Belgia.


Etter norsk folketradisjon byrja bjørkesevja å stige denne dagen. Sju veker seinare ville bjørka ha lauv.

Primstavmerket for dagen er ei pil, ein kross eller ei grein.

KjelderEndra