Glødelys syner til forskjellige typar lys.

Glødelys i gassutladingsrøyr, særskild omkring katoden, er negativt glødelys og det same som glimlys. Lys som skuldast termoluminescens er til dømes gassglødelys frå auerbrennarar. Glødelys er òg lys som kjem av termisk stråling, til dømes frå kol og glødelampar.

KjelderEndra

  • glødelys – ljos omkring elektrodane. (25.07.2009) I Store norske leksikon. Henta frå: http://snl.no/gl%C3%B8delys/ly sine_omkring_elektrodene
  • glødelys – Ljos som blir skulda termoluminescens. I Store norske leksikon. Henta frå: http://snl.no/gl%C3%B8delys/Ly sine_som_skyldes_termoluminescens
  • glødelys – ljos frå gloande lekamar. (31.08.2009) I Store norske leksikon. Henta frå: http://snl.no/gl%C3%B8delys/ly sine_fra_gl%C3%B8dende_legemer