Global Boundary Stratotype Section and Point

Global Boundary Stratotype Section and Point, forkorta GSSP, er eit stratigrafisk referansepunkt som definerer grensa mellom to ulike geologiske tidsperiodar.

KjelderEndra