Godwins lov er eit postulat som seier at «dess lenger ein diskusjon på internett går, dess meir sannsynleg er ei samanlikning som involverer nazisme eller Hitler» («As an online discussion grows longer, the probability of a comparison involving Nazis or Hitler approaches one.»)

Eit kjent tillegg heiter Quirks unntak, som seier at ei kvar bevisst påkalling av Godwins lov vil vera mislukka.

Bakgrunnsstoff

endre