Goniometer

Eit goniometer er eit instrument til å måle vinklane mellom krystallflater.

Goniometer laga av Develey le Jeune i Lausanne, rundt 1800-årsskiftet.

Anleggs- eller kontaktgoniometer består av to linjalar som er knytte saman med eit ledd. Linjalane vert lagt mot kvar krystallflate og vinkelen blir lesne av på ein skala. Eit refleksjonsgoniometeret gjev nøyaktigare målingar og kan brukast på særs små krystall.

KjelderEndra

  • Raade, Gunnar. (14. februar 2009). «Goniometer». I Store norske leksikon. Henta 20. november 2013.