Grøft (norr. grǫptr) er ei renne i bakken som kan vera open eller tildket. Ordet «grøft» er knytt til det å grava. Grøfter kan brukast til å leia vatn ein stad, og blir mellom anna brukte til å drenera eller vatna eit visst område. Ein kan òg bruka grøfter til å leggja røyr eller kablar til mellom anna elektrisitet eller telekommunikasjon i. Ofte lagar ein grøfter langs vegar, åkrar og nokre gonger ved bygningar, til dømes som festningsgraver.

Grøft mellom veg og rismark i Japan.

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre

  Denne arkitekturartikkelen som har med landbruk og teknologi å gjere, er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.