Grøssar er ein sjanger i bøker eller filmar som er egna til å skremme lesaren/publikum grunna dei (som regel) handlar om parapsykologiske fenomen. Kjende grøssarar er Ondskapens hotell av Stephen King, Rosemary's Baby av Ira Levin og Eksorsisten av William Peter Blatty.

Sjangeren er ofte kalla «ny-gotisk», grunna den har modernisert den klassiske gotiske litteraturen. Omgrepet grøssar er ofte nytta om ei kvar form for spenningslitteratur og -film. Om film bruker ein ofte omgrepa «skrekkfilm» og «grøsser» om kvarandre.

Kjelder endre