Grammatikk er studiet av reglane som gjeld for eit språk.

Grammatikken høyrer inn under lingvistikken, og femnar om:

Den deskriptive grammatikken kan delast i

Den normative grammatikken gjev reglane for korrekt språkbruk.

Sjå og endre