Gravitasjonell energi

Gravitasjonell energi er den energien som vert frigjeve av eit objekt når det fell i eit gravitasjonsfelt. Gravitasjonell energi er ei form for potensiell energi.

BakgrunnsstoffEndra