Greske jupitertrojanar

Wikimedia-listeartikkel
Sjå òg lista over dei trojanske jupitertrojanane.

Dette er ei liste over dei greske jupitertrojanane som går i bane rundt Sola i det førande L4 lagrangepunktet 60° føre Jupiter, i den same banen som planeten. Dei har soleis same omløpstid som han.

Alle asteroidane dette punktet har fått namn frå den greske sida i den trojanske krigen. Unntaket er 624 Hektor som fekk namnet sitt før denne namnekonvensjonen trådde i kraft. På same måte har 617 Patroclus fått eit gresk namn sjølv om han ligg i det trojanske L5 lagrangepunktet.