Grunnbrott er ei bølgje eller dønning som bryt heilt ned til botnen. Alt etter korleis havbotnen ser ut, kan grunnbrott opptre heilt ned til 20-30 meters djupne.

KjelderEndra