Grunneining

Grunneiningar er måleiningar som andre fysiske og tekniske einingar er avledet av. Einingane for dei storleikane som er valt som grunnstorleikar i eit einingssystem. Grunneiningane skal ikkje kunne avleiast av kvarandre, og skal vere definert slik at dei kan reproduserast særs nøyaktig, helst ved hjelp av naturkonstantar. Viss dette ikkje lèt seg gjere med tilstrekkeleg nøysemd, blir dei no avgjort ved hjelp av internasjonale normalar. For storleikar som kan avleiast av grunnstorleikane, vil tilsvarande einingar kunne avleiast av grunneiningane.

Sjå ògEndra

KjelderEndra