Gruvesjakt

Ei gruvesjakt er ei sjakt, ein loddrett eller skrånande gang, i ei gruve. Ho er som oftast sprengt ut i fjell. Målet med gruvesjakta er å komma til eit malm- eller mineralfunn. Ei gruvesjakt kan vere alt frå eit titals meter til over tusen meter djup.

Inngangen til ei gammal skrånande gruvesjakt i Yarnbury i Yorkshire.

Ovanfor gruvsjakta kan det det vere oppført eit gruvetårn. Her finst gjerne innretningar for transport av materiell, personell og brote malm. I sjakta under gruvetårnet finst det elleidningar, røyr, stiger og styringar for heisane.

KjelderEndra