Gudinna Saga ("ho som ser”) er namnet på ei åsynje frå norrøn mytologi.

Saga saman med Odin. Måleri av Robert Engels

I ei forteljing drikk ho og Odin av eit gyllent kar i hallen hennar, Sokkvabekkr («sokne benkar», kanskje eit skip).

I følgje Snorre var ho ein eigen person, men Saga kan like gjerne ha vore eit anna namn for Frigg, Odin si kone.