Gump er nemninga på eit kroppsparti like ovanfor halerota hos fuglar. Med gumpen meiner ein oftast oversida, meir presist nemnt overgumpen. Der sit det ein viktig kjertel kalla gumpkjertelen eller halekjertelen. Det tilsvarande partiet på undersida blir kalla undergumpen.

Ytre anatomi for ein fugl med terminologi for kroppsdelar og somme fjørparti

Fargen på gumpen er ein eigenskap som ofte blir brukt av ornitologar til å skilje mellom nærskylde artar, og nokre gonger òg mellom kjønna av same art.

Døme på artsskildringar med omgrepa

KjelderEndra

  • «Gump». Store norske leksikon. 24. april 2013. Henta 4. november 2017. 
  • Svensson, Lars et al (2011). Gyldendals store fugleguide. Gyldendal norsk forlag. ISBN 9788205418820.
Referansar
  1. Svensson et al, side 74
  2. Svensson et al, side 244