Hårfarge er pigmentering av hårsekkane grunna to typar melanin: eumelanin og feomelanin. Dersom det er meir eumelanin er hårfargen vanlegvis mørkare, og dersom det er mindre eumelanin er håret lysare. Nivå av melanin kan variere over tid og forårsake at ein persons hårfarge kan endrar seg. Det er òg mogleg å ha hårsekkar med meir enn ein farge.

Den vanlegaste hårfargen er svart, deretter kjem brunt.

Naturlege hårfargar endre

Unaturlege hårfargar endre

Det er mogleg å farge håret i anten ein anna naturleg hårfarge eller unaturlege som mellom anna blått, rosa og grønt.

Sjå òg endre

Kjelder endre