HMS «King George V»

Wikimedia-fleirtydingsside

HMS «King George V» har vore namn på fleire skip i den britiske marinen:


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.