Hainnhoinn i bainn

Hainnhoinn i bainn er ei vise av Birger Jørstad, og med melodi av Otto Nielsen. Visa er skriven på trønderdialekt, og har ei heil mengde palataliske konsonantar i seg.