Hamnetid er talet på timar og minutt som må leggast til klokkeslettet for kulminasjonen til månen for å få det omtrentlege klokkeslettet for flod på ein viss stad. Hamnetida varierer sterkt frå stad til stad, og er til dømes i Oslo 4 timar 50 min, i Stavanger 9 timar 46 min og i Bodø 12 timer 17 min.

Sjå òg

endre

Kjelder

endre

«havnetid» i Store norske leksikon, snl.no.