Hans Aasen

Hans Aasen (15571673) var ein norsk bonde og malmfinnar.

Aasen vart fødd i Tännes over i Härjedalen. Han tok over til rørosregionen, og skal der uventa ha funne koparmalmen som vart grunnlaget både for Røros Kobberverk og Bergstaden Røros. Eit bilete av han heng i Røros kyrkje. Det har vore reist tvil om Aasen verkeleg vart 116 år gamal som påstått.