Harmonisk funksjon

Ein harmonisk funksjon er ein to gongar kontinuerleg deriverbar funksjon som tilfredsstiller Laplace-likninga.

Definisjon Endra

Gitt f : RnR, og U ei open delmengd Rn, er f harmonisk over U dersom f er kontinuerleg deriverbar to gonger mot U, og

 

i kvart punkt i U. Denne likninga vert kalla Laplace-likninga. Andre skrivemåtar er

 

eller

 

Kjelder Endra