Harmonisk gjennomsnitt

Harmonisk gjennomsnitt er eit sentralitetsmål for ei talrekkje og er gjeven ved:


Aritmetisk og geometrisk gjennomsnitt er to andre typar gjennomsnitt.

Kjelder endre