Hassium

grunnstoff med kjemisk symbol Hs og atomnummer 108

Hassium er eit kunstig, radioaktivt grunnstoff med atomnummer 108 og kjemisk symbol Hs.

Særlege kjenneteikn

endre

Historie

endre

Hassium blei framstilt for fyrste gong i 1984 av ei tysk forskargruppe leia av Peter Armbruster og Gottfried Münzenberg ved Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) i Darmstadt i Tyskland. Gruppa bombarderte ein 208Pb (bly) med 58Fe (jern)-kjernar, noko som gav tre atom av 265Hs:

 

Den tyske forskargruppa foreslo sjølv namnet «hassium» som er avleia av Hassias, det latinske namnet for Hessen, delstaten der forskingsinstitutt GSI ligg. Grunnstoffet fekk i fyrste omgang namnet unniloctum (kvasi-latinisering av tala en-null-åtte) og kjemisk symbol Uno, inntil IUPAC i 1994 anbefalte at det blei kalla hahnium etter den tyske kjemikaren Otto Hahn. Seinare, i 1997, blei namnet «hassium» anerkjent internasjonalt. Tidlegare er grunnstoffet også blitt kalla eka-osmium.

 
Elektronskala til Hassium

Framstilling

endre

Isotopar

endre

Bakgrunnsstoff

endre