Haugesenteret ligg i Ulvik i Vestland. Det vert eigd og dreve av Nynorsk kultursentrum. På senteret vert det formidla litteratur, med særleg vekt på lyrikk. Heilt sentralt i formidlinga står livet og lyrikken til Olav H. Hauge.

Haugesenteret er plassert i det gamle heradhuset i Ulvik sentrum.

Bakgrunnsstoff

endre