Hedrum er ei bygd og ein tidlegare kommune i Vestfold. Hedrum ligg i Lågendalen, omkring nedre del av elva Numedalslågen.

Flyfoto av Hedrum på 1960-talet

Kommunen hadde namn etter hovudsoknet i Hedrum prestegjeld og omfatta også sokna Kvelde og Hvarnes. I 1988 vart Hedrum og kommunane Tjølling, Brunlanes, Stavern og Larvik slått saman til den nye kommunen Larvik.

Hedrum kyrkje er ei steinkyrkje bygt i mellomalderen.

Kjelder endre