Opna hovudmenyen
Figure 1. Ein heilnote etterfulgt av ein heilpause.

Heilnote, på italiensk semibreve, er eit notesymbol brukt i musikknotasjon. Heilnoten uttrykkjer ein varighet av ein tone typisk gjennom ei heil takt i 4/4 takt, noko namnet er avleidd frå. Symbolet er ein oval utan fyll og har i motsetnad til dei kortare noteverdiane ingen hals.