Hein

Wikimedia-fleirtydingsside

Hein er ein finkorna stein som vert nytta til å kvessa verktøy som knivar, sakser, og liknande. Hein vert òg nytta til å fjerne råegga på verktøy som har vorte slipa på ein slipestein.

Ei hein.

Heiner finst i mange ulike storleikar og kvalitetar.

Sjå òg

endre