Heksadekagon

Ein heksadekagon er i geometrien ein polygon med seksten sider og seksten vinklar. I ein regulær heksadekagon har alle sider lik lengd og alle vinklar er lik 157,5°.

Ein regulær heksadekagon.

Vinkel summen av eit heksadekagon er 2520°.

Ein regulær dekagon kan ikkje konstruerast med passar og linjal.