Heksagon

polygon med seks sider

Ein heksagon eller ein sekskant er ein polygon med seks hjørne og seks kantar. Schläfli-symbolet for heksagon er {6}.

Eit regulært heksagon.

Dei indre vinklane til ein regulær heksagon (der alle sider og vinklar er like) er alle 120°. Vinkelsummen til eit heksagon er 720°.

Arealet til ein regulær heksagon med sidelengd er gjeve som

Omkrinsen til heksagon med sidelengde er , den maksimale diameteren er og den minimale diameteren er .

Konstruksjon endre

Vi konstruerer ein regulær sekskant med passar og linjal ved å teikne ein sirkel, markerer eit punkt A på sirkelen, og trekkjer ei line med lengd lik radien frå A til eit punkt B på sirkelbogen.

Ein alternativ framgangsmåte er vist på figuren til høgre.

 
Konstruksjon av heksagon med passar og linjal