Helisitet er i kvantefysikk ei nemning på ein eigenspinnet til ein partikkel i tilhøve til rørsleretninga. Til dømes vil eit høgredreiande foton svare til helisitet framover og eit venstredreiande foton svare til helisitet bakover.

KjelderEndra