Stortingets helse- og omsorgskomité

(Omdirigert frå Helse- og omsorgskomiteen)

Stortingets helse- og omsorgskomité er ein fagkomité i Stortinget. Den handsamar saker om helsetenester, pleie- og omsorgstenester, folkehelsearbeid, rusmiddelpolitikk og legemiddel.

Helse- og omsorgskomiteen har 14 medlemmar.

Bakgrunnsstoff

endre