Stjerneglobus eller himmelglobus er ei kule med avbilding av stjernehimmelen. Han gjev eit forteikningsfritt bilete av stjernehimmelen, men speglvendt, fordi globusen vert sett utanfrå, medan himmelkula vert sett innanfrå.

KjelderEndra