Histogram

Eit histogram er ei grafisk framstilling av data der det er fornuftig å samle svara i ulike grupper. Eit histogram skil seg frå eit søylediagram ved at det er arealet, og ikkje høgda av søyla som seier noko om mengda.

Histogram med 100 normalfordelte tall.

KjelderEndra