Hjellvik skule

Hjellvik skule var ein barneskule på Hjellvik i Osterøy kommune i dåverande Hordaland.

Skulen husa elevar ifrå Hjellvik, Raknes, Skår, Tepstad, Birkeland, Mjelstad og Mosevoll, men blei våren 2013 nedlagt.