Hn/Lippa

Sidor på Nynorsk Wikipedia som ligg under Hn er skrivne på høgnorsk.
Denne sida skal finnast òg på gjeldande nynorsk rettskriving — sjå «Lepper».

Lippone er eit synlegt organ kringum munnenmenneskja og mange dyr. Dei tvo lippone er mjuke, framståande og rørlege, og tener fyrst og fremst til matinntak, som eit kjensleorgan, og til å bera fram målljod.