Hn/O Canada

Sidor som ligg under «Hn» er skrivne på høgnorsk. Denne finst òg i gjeldande rettskriving — sjå «O Canada».

O Canada er namnet på den kanadiske fedralandssongen. Den fyrste teksten var skriven på fransk, og songen var frumt eit dikt av Sir Adolphe-Basile Routhier som Calixa Lavallée skreiv musikk til. I 1906 fekk ein fyrste engelske umsetjingi av songen, men Robert Stanley Weir skreiv ei eigi engelsk utgåva fyrst tvo år seinare. Gå at den engelske og franske utgåva ikkje er den same teksten på tvo mål, men tvo ulike tekster.

Tekst:Endra

Engelsk

O Canada!
Our home and native land!
True patriot love in all thy sons command.
With glowing hearts we see thee rise,
The True North strong and free!
From far and wide, O Canada,
We stand on guard for thee.
God keep our land glorious and free!
O Canada, we stand on guard for thee.
O Canada, we stand on guard for thee.

Norsk umsetjing av den engelske teksti

Å Kanada!
Heim- og fødelandet vårt!
Sann fedrelandskjærleik hjå alle sønene dine.
Med glødande hjarto sér me deg risa,
Den sanne Norden, sterk og fri!
Frå fjernt og nært, å Kanada,
Stend me på vakt for deg.
Gud halde landet vårt ærerikt og fritt!
Å Kanada, me stend på vakt for deg.
Å Kanada, me stend på vakt for deg.

Fransk

Ô Canada!
Terre de nos aïeux,
Ton front est ceint de fleurons glorieux!
Car ton bras sait porter l'épée,
Il sait porter la croix!
Ton histoire est une épopée
Des plus brillants exploits.
Et ta valeur, de foi trempée,
Protégera nos foyers et nos droits;
Protégera nos foyers et nos droits.

Norsk umsetjing av den franske teksti

Å Kanada!
Landet åt forfedrane våre,
Andsynet ditt er pynta med herlege blomekransar!
Medan armen din veit å bera sverdet,
Veit han å bera krossen méd!
Soga di er eit stortslege dikt
Um dei mest strålande bragdene.
Og motet ditt, fast i trui,
Skal verna heimane og rettane våre;
Skal verna heimane og rettane våre.