Hn/Sjølvljod

Sjølvljod eller vokal er ein målljod som vert laga med ein ubroten luftstraum gjenom munnen. Sjølvljodi kann meir grannsamt verta skildra slik:

  • Luftstraumen slepp ut or munnen langs midten av tunga.
  • Luftstraumen er ikkje hindra av ei fullgjord stengjing i munnen, eller av ei innsvevring som gjev høyrleg gniking.

Nemningi vert òg nytta for bokstavar som stend – eller stod – for sjølvljod.

OrdsogaEndra

Ordet sjølvljod kjem frå korleis ljodi ter seg i høve med andre. Eit sjølvljod kann standa åleine, ulikt flestalle medljod som berre læt i lag med eit sjølvljod. Sjølvljod er laga etter mynster frå tyske Selbstlaut.

Sjå ogEndra