Hobøl prestegard

59°36′06″N 10°55′23″E / 59.60167°N 10.92319°E / 59.60167; 10.92319

Hobøl prestegard

Hobøl prestegard ligg like ved Hobøl kyrkje. Slik har det vore sidan mellomalderen.

Hovudbygningen vart oppført medan Lars Rasch var sokneprest, etter ein brann i 1731. Den austre delen vart gjenoppbygd i 1822. Like søraust for hovudbygningen står forpaktarbustaden frå 1905, og sør for denne står eit lysthus frå 1800-talet.

Hovudbygningen og lysthuset vart freda i 1991. Hageanlegget ved prestegarden vart restaurert til kyrkja sitt 800-årsjubileum i 1995. I 2013 fekk Opplysningsvesenets fond Hobøl kommunes byggeskikkpris for rehabilitering av forpaktarbustaden. Prestegarden er rekna for å ha høg kyrkjeleg kulturverdi.

Kjelder

endre