Holkort er rektangulære kort som av papp som tidlegare vart nytta for å lagra programkode og data for datamaskinar. Korta hadde ei rekke hol som representerte binærkode, der fråvær av eit hol stod for «0» og eit hol stod for talet «1», eller omvendt.

Eit ubrukt holkort utan hol.