Eit holmål er eit kar med standard storleik som vert nytta til måling av væsker og tørre varer. Volumeininga for slike varer har namn etter målekaret.

Kjelder endre

  • Holtebekk, Trygve. (2009, 14. februar). Hulmål. I Store norske leksikon. Hentet 12. november 2013 fra http://snl.no/hulm%C3%A5l.