Homofoni (frå gresk homophōnía, «lik klang») er eit omgrep nytta om fleirstemmig musikalsk satsteknikk, der ei melodistemme fører og ein eller fleire stemmer følgjer og dannar akkordar med melodistemma på toppen. Dei akkompagnerande stemmene følgjer alltid rytmen til melodistemmen eller tett opp mot, i motsetnad til polyfoni.

Homofoni i Tallis sin «If ye love me» frå 1549. Stemmene flyttar seg med den same rytmen og forholdet mellom dei skapar akkordar. Utdraget startar og sluttar med ein F durtriade.

Sjå òg

endre